top of page
webicin.png

MEDYA LABORATUVARI 

"Hakikat ötesi" (post-truth) kavramını ele alarak ve bu kavramı tarihsel bir bağlamda sosyal bilimsel bir açıdan derinlemesine incelerken, disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyoloji ve felsefe alanlarındaki temel metinlerden yapacağımız okumalar ve dikkat çekici bölümler içeren kült filmlerle, hakikati laboratuvarda incelemeye tabii tutacağız.

6 Buluşma, Haftada 1 gün
6-12 kişi

Atölye yürütücüsü: Hande Coşkan Öztürk

en yakın atölye tarihi

 ▶︎16 Nisan 2024, Salı
     18:30-20:30

Img_No66_030.jpg

1. Buluşma

Hakikat-ötesi çağ… Peki, önce Hakikat neydi?

Kavramsal giriş ve terminoloji: Hakikat, veri, olgu, gerçeklik, doğruluk

Hermeneutik vs Pozivitizm. Bilgi sosyolojisi ve Bilginin üretimi

Dil, işaret, sembol, imge, gösterge, görsel-işitsel semiyoloji, akuzmatik

 

Temel metinler:

Hans-Georg Gadamer - Hakikat ve yöntem

Karl Popper - Bilginin ve Cehaletin Kökenleri

Ferdinand de Saussure – Genel Dilbilim Dersleri

 

Kolaylaştırıcı okumalar:

Özgür Taburoğlu - Resim, söz ve yazı - İmge yaratmanın ve bozmanın yolları

Sevra Fırıncıoğulları - Sosyal Bilimler ve Hermeneutik Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

 

Önerilen film: Ingmar Bergman - 7. Mühür

2. Buluşma

Hakikatin keşfi – Hakikati anlama – Anlamak ve anlamlandırmak arasında

Cennetin keşfi, Yeni Dünya, Columbus, Evanjelistler, Yerliler ve Kutsal bilgi

Epistemoloji ve eleştirel düşünce, doksa, epistem, paradigma, bilginin süreksizliği

 

Temel metinler:

Michel Foucault - Bilginin Arkeolojisi 

Thomas Kuhn – Bilimsel Devrimlerin Yapısı

David Hume - İnsanin Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma

 

Kolaylaştırıcı okumalar:

Arda Denkel - Bilginin temelleri

 

Önerilen film: Ridley Scott - 1492: Conquest of Paradise

3. Buluşma

Hakikat, Algı ve Hakikatı Algılama: Zaman, çağ ve kronoloji üzerine düşünmek

Zamanın Fenomenolojisi, Simgesel Etkileşimcilik, Duyum ve Algı

 

Temel metinler:

Maurice Marleau-Ponty – Algının Fenomenolojisi

John Berger – Görme Biçimleri

George Herbert Mead – Zihin, Benlik ve Toplum

 

Kolaylaştırıcı okumalar:

Serkan Dora - Büyüyen Fotoğraf Küçülen Sosyoloji

 

Önerilen film: The Wachovskis - Cloud Atlas

4. Buluşma

Hakikatın yeniden inşaası: Gündelik hayat sosyolojisi, Sembolik etkileşim, Toplumsal gerçekçilik Toplumun vs. İktidarın Hakikat üretimi

Kültür/kanaat endüstrisi, kültürel hegemonya ve kültürel sermaye

Büyük anlatılar vs. mikro anlatılar – üst yapı, altyapı, lümpen, vasat, elit, seçkin

 

Temel metinler:

Berger & Luckmann – Gerçekliğin Sosyal İnşası

Erving Goffman – Toplu Yaşamın Mikro İncelemeleri

Theodor W. Adorno – Kültür endüstrisi

Pierre Bourdieu – Ayrım / Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi

Thorstein Veblen - Aylak Sınıfın Teorisi

 

Kolaylaştırıcı okumalar:

Besim Dellaloğlu - Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum

 

Önerilen film: Jean Luc Godard - Alphaville

 

∙ 5. Buluşma

Hakikat ötesine geçişi hatırlamak. Milenyum, Matrix, Hipergerçeklik, Sanal gerçeklik

Hangi hapı yaşıyoruz? Maviyi mi kırmızıyı mı?

Bilim-kurgunun ufuğu ve distopyanın şimdiliği

 

Temel metinler:

Jean Baudrillard -Simulacra-simulasyon - Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm

Marshall McLuhan – Gutenberg Galaksisi

Guy Debord – Gösteri Toplumu

 

Kolaylaştırıcı okumalar:

Baudrillard ve Debord’un Yeni Toplumu -

Postmarksizmin Temel Eserlerinin Analizi 2 - Zhang Yibing

 

Önerilen film: David Cronenberg - Existenz

6. Buluşma

Hakikat-ötesi, Popülizm ve Farkındalıklar

Post-humanist anlatı, komplo teorileri, siber dünya etiği, fütürizmin sonu ve gelecek anlatıları

Tekno-determinizm ve popüler bilim

 

Temel metinler:

Alain Badiou - Etik : Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme

Paul Virilio - Enformasyon Bombası

Noam Chomsky - Rızanın İmalatı

Joseph Heath, Andrew Potter - İsyan Pazarlanıyor

 

Kolaylaştırcı okumalar:

Ali Şimşek - Kriz ve Kritik

 

Önerilen film: Michel Gondry - Uzun Boylu Adam Mutlu Mu? (Noam Chomsky ile doküanimasyon)

Kapanış: Medya Laboratuvarı ve Sosyal Deney: Hakikat laboratuvarda üretilebilir mi? Bir hakikat üretme girişimi ve hakikatın yolculuğunu izleme deneyi.

↓ ayrıntılı bilgi almak için kayıt formunu doldurabilirsiniz ↓

En kısa sürede size mail yoluyla yanıt vereceğiz!

DSC02122.jpeg
bottom of page