top of page

MALZEMEYE ERİŞİM VE DÖNÜŞEN ÖZNE

Eylem / Deneyim / Temas teklik yerine çokluğu, ifade özgürlüğünü ve kültürel diyalogları arttırmayı hedefleyen bir projedir. Sanatsal üretimde bulunmanın ve paylaşmanın nasıl mümkün olabileceği, üretim süreçleri esnasında bireylerin fiziksel olarak malzemeye, alana veya düşünsel olarak fikir ortaklıklarına erişiminin sosyal problemlerine odaklanır. 

 

Bireysel sanat pratikleri ve kolektif çalışmaların odağı olan bu ikinci konuşmada, Saliha Yavuz ve Erdal Duman ile sanatçının üretimindeki tüm dinamiklerde yer alan, olmazsa olmaz malzemeyi ele alacağız.

Malzeme gerçekten olmazsa olmaz mıdır? Sanatçının malzemeyle kurduğu ilişkinin mesafesi ölçülebilir midir yoksa sadece bir aracı mıdır? Değişen/dönüşen yalnızca malzemenin kendisi midir yoksa sanatçı da malzeme ile birlikte değişir dönüşür mü? Malzemeye erişim üretim içeriğini nasıl şekillendirir ve eserin ortaya çıkmasından sonrasına uzanan süreçte neler olur?

Cevaplarını hem bireysel hem kolektif bir şekilde irdelemek istediğimiz bu sorulara yanıt arayışında birlikte olmaya davet ediyoruz sizleri.

〉Saliha Yavuz

Sanatçı hakları, belgeleri, inisiyatifler ve kolektifler, Türkiye'de sanat alanındaki örgütlenmeler, sanat emekçilerinin hakları üzerine araştırıyor, 2014ten bu yana seminerler veriyor, sanat yayınlarına yazılar yazıyor, sanatçı ve kültür kurumlarına danışmanlıklar veriyor. Artwalk İstanbul'un kurucusu, İzmir'deki Hayy Açık Alan kurucu ortağı, ARD Collection Arşiv ve Projeler Koordinatörü, Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı ile Sanatla Dayanışma Platformu gönüllü kolaylaştırıcılarından biridir. AICA Türkiye üyesidir. 

 

〉Erdal Duman

Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi heykel bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yaygara güncel sanat inisiyatifinin kuruculuğunda yer aldı. Bir çok karma ve kişisel sergilerinin yanında sergi yürütücülüğü ve paneller gerçekleştirdi. Hacettepe üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde ve ODTÜ güzel sanatlar seçmeli birimlerinde  yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Ayrıca Ankara Arte şirketler grubunda Arte sanatta sanat danışmanlığını yürüttü. Çalışmalarını Ankara’da üretiyor ve yaşıyor. Çalışmaları Istanbul galeri artSümer tarafından temsil edilmektedir.

Eylem / Deneyim / Temas bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilmektedir. 

•Görsel: Erdal Duman Atölye, 2023

SALİHA YAVUZ

ERDAL DUMAN

27 EYLÜL ÇARŞAMBA

19:00 - 21:00

bottom of page