top of page
00_instagram-01-2.png

Eylem / Deneyim / Temas: Açık Çağrı Detayları ve Başvuru Formu

 

Eylem / Deneyim / Temas teklik yerine çokluğu, paylaşmanın özgürlüğünü ve sanatsal diyalogların başka imkanlarını araştırmayı hedefleyen bir projedir. Birlikten çokluğa bir yanıt arayışıdır. Proje, sanatsal üretimde bulunmanın, onu paylaşmanın nasıl mümkün olabileceği ve üretim süreçleri esnasında bireylerin, malzemeye, alana veya düşünsel olarak fikir ortaklıklarına erişiminin sosyal problemlerine odaklanır.

Temelde üretime, özelde karanlık oda kullanımına bir alan sağlamayı amaçlayan bu proje ile katılımcılar, karanlık oda ve alternatif baskı teknikleri eğitiminden sergileme aşamasına kadar olan  süreci bir bütün olarak deneyimleyebileceklerdir. Ayrıca katılımcılar süreç boyunca mevcut karanlık oda imkanlarından faydalanabileceklerdir. Proje, jüri tarafından belirlenecek dört ayrı grupla -toplamda on altı kişinin faydalanacağı-, atölye çalışmalarının yürütülmesi ve final sergisinden oluşmaktadır.

Atölye çalışmaları, karanlık oda ve alternatif baskı tekniklerine dair temel bilgileri ve uygulamaları kapsayacaktır. Eğitimlerin paralelinde yürütülecek olan herkesin katılımına açık konuşmalar ise sanatçı olmanın, sanat üretebilmenin ve sergileyebilmenin temel sorunlarını tartışmaya açacaktır.

Başvuru tarihi: 1 Nisan - 20 Nisan 2023

Başvurular Serdar Bilici, Umut Erbaş, Zeynep Üçöz, Hazel Kılınç ve Ekin Kula tarafından değerlendirilecek olup, başvuru sonuçları olumlu/olumsuz 30 Nisan Pazar günü kişilere bildirilecektir.

Atölye Tarihi: 

6-7, 13-14, 20-21, 27-28 Mayıs 2023

8-9, 15-16, 22-23, 29-30 Temmuz 2023

2-3, 9-10, 16-17, 23-24 Eylül 2023

4-5, 11-12, 18-19, 25-26 Kasım 2023

*Atölye saatleri 13:00-18:00

*Resmi tatillere denk gelen durumlarda tarihler ve saatler değişiklik gösterecektir.

‘’Ömrü boyunca, hatırlamanın; -unutmanın zıttı olmayan, onu da kapsayan hatırlamanın- işlevini anlamaya çalıştığını yazdı. Bizler, hatırlamayız; tıpkı tarihin yeniden yazılışı gibi, hafızamızı yeniden yazarız.’’ - Chris Marker, Sans Soleil

Hatıra, nostalji duygusu, pişmanlık ile gelen anıları değiştirme çabası veya başlı başına değişim sürecinin kendisi, bireysel ve toplumsal yaşamın her zerresine sinmiş ve bulduğu gediklerden serpilmiş durumda. Bireysel olarak geçmişi “şimdi” zihinden geçirmek, onda yeni biçimler, katman veya silinmeler yaratabiliyor. Aynı zamanda, geçmişi şu anın imkanlarıyla yeniden üretmek, hafızanın kişiyle oynadığı birbirinden farklı oyunları devreye sokmaktan da geri durmuyor. Bu atölye kapsamında ise; geriye dönüp bakmak istediğimiz an/anıları düşünmenin yetersizliği; onları üretime geçirmenin yarattığı yeni bir süreç ile hatırlamanın sadece bir kaygı meselesi olmadığına işaret ediyor. Yetersizlik olarak görülebilecek bu deneyim, bir düşünme, üzerinden geçme, değiştirme, eleştirme ve belki de ilginç bir yeniden karşılaşma biçimi olarak yapılandırılabilecek eğlenceli ve öğretici kişisel bir süreci kapsıyor.

Atölye boyunca, katılımcı ve etkinlik sağlayıcıları arasındaki etkileşim ve aktarımın yaratacağı üretimsel katmanın yanında; katılımcılar, geçmiş ve bugün arasındaki bağlantılar üzerinden kolektif unutuş ve toplumsal hafıza gibi meseleleri, Yermekan’ın sunduğu ortak bir alan içinde, birlikte ve mekâna özgü ele alabilecekleri bir araştırma girişiminde bulunabilecekler. Bu girişim, iç içe geçmiş veya silinmiş anılara bir düğüm olarak yaklaşma deneyine dönüşüyor ve bu düğümün yaratabileceği paylaşımın tek bir zihin gibi okunabilecek kolektif bir süreçle bağlantısını irdeliyor.

 

Umut Erbaş -sergi danışmanı-

 

Eylem / Deneyim / Temas bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilmektedir. 

CultureCIVIC_logo_TR_c.jpg
bottom of page