top of page
2_800px-Bosch_Jardin_des_delices_detail.jpg

KÜLTÜR, DENEYİM VE SANAT BULUŞMALARI

Erdinç Kaygusuz’un yürütücülüğünü yapacağı kültür, deneyim ve sanat buluşmaları, sanat ile deneyim ilişkisini Hume’dan Kant’a, Hilary Putnam’dan Richard Wolin’e, John Dewey’den Jacques Attali’ye, Howard S. Becker’dan Sidney Finkelstein’a, Hans Belting’den Larry Shiner’a, Alan Swingewood’dan Walter Benjamin’e ve E. P. Thompson’dan Raymond Williams’a uzanan engin ve titiz metinlerde arıyor.

5 buluşma, 2 hafta aralıkla, 8 kişi

Atölye danışmanı: Erdinç Kaygusuz 

program

insanın dünyayla etkileşimindeki deneyim olanaklarının tamamını kapsayan bir kavrayışa ihtiyacımız var. böylelikle ortak hislerin, eylemlerin ve anlamlandırma pratiklerinin oluşumuna referans veren estetik deneyimin izleri sürülebilir. 

 

deneyim nerede; tamamlandı mı ya da ortadan mı kalktı? bu sorular etrafında kümelenen tartışmalar, sanatın hem yaşamsal hem de algılanan deneyim ile birlikte düşünülmesi için de iyi birer bakı noktası olabilir. nitekim kültür ve anlamla hemhâl bir deneyim formu olarak sanatın dünyayla ve insan yaşamıyla olan ilişkisi burada düğümleniyor.

  1. buluşma: 8 Ekim 2022 // giriş, yöntem ve tanışma 

  2. buluşma: 15 Ekim 2022  // ideaların kaynağı ve deneyim 

  3. buluşma: 5 Kasım 2022 // deneyimi paylaşmak: ortak anlam örüntüleri 

  4. buluşma: 19 Kasım 2022 // deneyim olarak sanat

  5. buluşma:  3 Aralık 2022  // deneyimden kültüre sanat ve toplumsallaşma

  6. buluşma: kapanış // tarih 5. buluşmada belirlenecektir. dileyen katılımcılar ile atölye süresi boyunca geliştirilmek istenen bir deneme yazısı veya çeşitli çalışmaların değerlendirilmesi.

e-posta ile ön kaydınızı  oluşturabilir, aklınıza gelen tüm soruları sorabilirsiniz ←

bottom of page