top of page

FLUSSER DİYALOGLARI
FLUSSERIAN DIALOGUES

Flusser Diyalogları, medya teorisyeni Vilém Flusser'in sanata, medyaya, insan deneyimi ve düşünme sistemine yaklaşımı etrafında şekillenen bir dizi konuşma ve atölye çalışması için çeşitli akademisyen ve sanatçıları bir araya getiriyor!

 

19-27 Ekim tarihleri arasında Goethe Enstitüsü Ankara ve Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü partnerliği ile gerçekleşecek bu etkinlik dizisi, Flusser’ın düşünce sistemine ilgi duyanlar ile profesyonel ve gündelik pratiklerinde kendilerini sanat, medya ve teknolojinin kesişiminde bulanlar için deneysel çalışmaya ve eleştirel düşünmeye alan sağlamayı hedefliyor.

Flusserian Dialogues brings various scholars and artists together for a series of talks and workshops formed around the media theorist Vilém Flusser’s thinking towards art, media, and human experience!

 

This series of events will be held between 19-27 October in partnership with Goethe-Institut Ankara and Bilkent University Department of Communication and Design and aim to organize gatherings that can initiate hands-on experimentation and critical thinking not only for those who are interested in Flusser’s line of thinking but also for those who find themselves at the intersection of art, media, and technology in their professional and everyday practices.

a39-retratos-de-vilem.jpg
a39-retratos-de-vilem.jpg

konuşmalar
talks


19-27 Ekim Oct 2023

Flusser Diyalogları konuşma dizisi, medya teorisyeni Vilém Flusser'in sanata, medyaya, insan deneyimi ve düşünme sistemine yaklaşımı etrafında çeşitli akademisyen ve sanatçıları bir araya getirerek, Flusser’ın düşünce sistemine ilgi duyanları gündelik hayatın pratiklerinde sanat, medya ve teknolojiyi tekrar düşünmeye davet ediyor.

The Flusser Dialogues lecture series brings together various academics and artists around media theorist Vilém Flusser's approach to art, media, human experience and thinking system, and invites those who are interested in Flusser's system of thought to rethink art, media and technology in the practices of daily life.

Vilém Flusser Archive + Towards Technosophy Book Talk

Zihern Lee - Alaz Okudan

21 Oct. Saturday, 6:30 pm.

Goethe Institute Ankara

(https://www.flusser-archive.org/

*Konuşma dili ingilizcedir. Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

*The spoken language is English. Simultaneous translation into Turkish will be provided.

Aygıttaki Hayalet 

Serdar Bilici - Tomáš Hetmánek

22 Ekim Pazar, 19:00

Yermekân

Aesthetics of Instability: On the Faculty of Imagination and Cinematic Barbarism

Andreas Treske

27 Ekim Cuma, 17:00

Goethe Institute Ankara

+

Bir Medya Arkeolojisi: Kesmek ve Dikmek 

Zeynep Sayın

27 Ekim Cuma, 18:30

Goethe Enstitüsü Ankara

*Konuşmalara katılım ücretsiz olarak gerçekleşecektir, kayıt yaptırmak gerekmiyor

*The talks will be free of charge, no need to register

The Gestured World: You and Technology

Zihern Lee

19 Oct. Thursday 4-7 p.m  - 21 Oct. Saturday, 1-4 p.m

Bilkent University, FADA, FFB 05 - FFB 11

 

Olanaksız İmgeler Fanzini 

Hazel Kılınç, Zeynep Üçöz, Ekin Kula, Alaz Okudan

20 Ekim Cuma, 13:00-16:00

Yermekân

 

 

Öngörülemez İmgenin Bilinçli Yaratımı / Conscious Creation of Unpredictable Image

Tomáš Hetmánek

22 Ekim Oct, Pazar Sunday, 3 p.m 15:00 

Yermekân

*Son başvurular: 13 Ekim Cuma

*Deadline for applications: 13 October Friday

*Atölyeler ücretsiz olarak gerçekleşecektir.  

*Workshop participation is free of charge. 

Atölye Çağrı Görsel.jpg

atölyeler
workshops


19-27 Ekim Oct 2023

bottom of page